Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

6η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων - Πρόγραμμα6η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων

10-12 Νοεμβρίου 2023

Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη

 

«Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του,

αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους» (Φιλιπ. 2:4)

«Δημοκρατικό Σχολείο και Θρησκευτική Εκπαίδευση»

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2023

Οδηγίες για το Μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό (2023-24)

 


Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη 53/25-08-2023 του Δ.Σ.) ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου παιδείας Γ. Κατσαρός απέστειλε στα σχολεία οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του Δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2023-2024

Για να ανοίξετε τις οδηγίες διδασκαλίας για:

Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023

ΣτΕ Ολ 1534-6/2023: Σύμφωνη με το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η διαδικασία απαλλαγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών

 


ΣτΕ Ολ 1534-6/2023

Πρόεδρος: Ε. Νίκα, Πρόεδρος ΣτΕ
Εισηγητής: Αικ. Ρωξάνα, Σύμβουλος

ΣτΕ Ολ 1534-6/2023: Σύμφωνη με το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και τον Γενικό Κανονισμό της ΕΕ για την προστασία των προσωπικών δεδομένων η διαδικασία απαλλαγής των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών. Απορρίπτονται αιτήματα αποστολής προδικαστικού ερωτήματος στο ΔΕΕ και αιτήσεως γνωμοδότησης στο ΕΔΔΑ βάσει του 16ου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023

Πρόγραμμα 6ης Πανελλήνιας Συνάντησης Θεολόγων

 


6η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων

10-12 Νοεμβρίου 2023

Θεολογική Σχολή Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη

 

«Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον εαυτό του,

αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους» (Φιλιπ. 2:4)

 

«Δημοκρατικό Σχολείο και Θρησκευτική Εκπαίδευση»

Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023

Προσλήψεις Αναπληρωτών (Α΄ Φάση)

 


Την πρόσληψη 28.353  εκπαιδευτικών σε θέσεις αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ανακοίνωσε σήμερα  το υπουργείο Παιδείας.

(Σημείωση του Διαχειριστή του Ιστολογίου: Ανάμεσα σε αυτούς είναι και 210 θεολόγοι Γενικής Αγωγής και 3 Ειδικής Αγωγής)

Πατήστε , αντίστοιχα, παρακάτω για να δείτε τα ονόματα:

Σάββατο 5 Αυγούστου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ : TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΙΡΟΥ»

 

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2023

Αριθμ. Πρωτ. 121

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: TAKTIKH ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΙΡΟΥ»

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ - για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» καλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 11:00. Λόγω του ότι αναμένεται έλλειψη απαρτίας, η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί οριστικά το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 11:00.

Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, σε περιβάλλον τηλεδιάσκεψης. Η διαδικτυακή διεύθυνση θα σταλεί με προσωπικό email σε όλα τα εγγεγραμμένα  μέλη του Συνδέσμου, πριν από τη Συνέλευση.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.   Απολογισμός δράσης - Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.   Ενημέρωση για την 6η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων.

3.   Εξελίξεις και προοπτικές του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

4.   Ανταλλαγή προτάσεων εν όψει της προετοιμασίας για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να λάβουν μέρος όλα τα μέλη του «ΚΑΙΡΟΥ» (τακτικά, επίτιμα, συνεργαζόμενα). Δικαίωμα ψήφου έχουν τα τακτικά μέλη. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου είναι η τακτοποίηση, μέχρι την έναρξη των εργασιών, της οικονομικής εισφοράς για το έτος 2023.

Δυνατότητα συμμετοχής στη Συνέλευση θα έχουν και νέα μέλη (κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου Θεολογίας), τα οποία δύνανται να εγγραφούν μέχρι και την έναρξη των εργασιών.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Χρήστος Καρακόλης

Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

 

Γεώργιος Στριλιγκάς

Σύμβουλος Εκπαίδευσης – ΠΕ01

 

Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023

6η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων 10-12 Νοεμβρίου 2023

 

6η  Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων

10-12 Νοεμβρίου 2023

Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ.

Θεσσαλονίκη

 

«Δημοκρατικό σχολείο και θρησκευτική εκπαίδευση»

 

Τα τελευταία χρόνια η διεθνής επιστημονική και παιδαγωγική κοινότητα θέτει έντονα το αίτημα για τη λειτουργία ενός δημοκρατικού σχολείου. Η δημοκρατική εκπαίδευση καλλιεργεί μια σφαιρική προσέγγιση στη διαχείριση των ποικίλων ζητημάτων που προκύπτουν με γνώμονα τον κριτικό στοχασμό, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δημιουργία των προϋποθέσεων αποδοχής των εκπαιδευτικών, καθώς επίσης και των κοινωνικών δυνατοτήτων και αναγκών όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Συγχρόνως εξασφαλίζει τις κατάλληλες δομές για την ισοδύναμη και ισότιμη πρόσβαση στη γνώση όλων των μαθητών/τριών, καθώς και για την ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός/της καθεμιάς. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προετοιμάζει τους/τις μαθητές/τριες για την ένταξή τους στον σύγχρονο πλουραλιστικό κόσμο.

Σε καθημερινό επίπεδο η δημοκρατική εκπαίδευση αποσκοπεί στο να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αναγνώρισης και υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων του παιδιού. Συγχρόνως προτάσσει το κράτος δικαίου και λειτουργεί συμπεριληπτικά, εντάσσοντας ισότιμα στη σχολική κοινότητα όλες τις μαθήτριες και όλους τους μαθητές ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, τη θρησκευτική ή και τη μη θρησκευτική τους ταυτότητα, την κοινωνική τους τάξη, το πολιτιστικό τους υπόβαθρο, τις προσωπικές τους δυνατότητες και τα ιδιαίτερα χαρίσματά τους.

Η δημοκρατική εκπαίδευση αγωνιά για την έμπρακτη αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις έμφυλες σχέσεις, τη βία, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την κοινωνική δικαιοσύνη, την υποδοχή παιδιών με αναπηρία, την κατανόηση της διαφορετικότητας και τον διάλογο των ετεροτήτων. Η πεμπτουσία του δημοκρατικού σχολείου είναι αυτή του συμπεριληπτικού σχολείου και επικεντρώνεται στην προετοιμασία των μαθητών/τριών για την αρμονική συμβίωση στη σύγχρονη πολυπολιτισμική κοινωνία με βάση τις δημοκρατικές αρχές και αξίες.

Αναμφίβολα η Ορθόδοξη θεολογία ανέδειξε εξαρχής σε θεολογικό και ανθρωπολογικό επίπεδο πολλά από αυτά τα ζητήματα, προσφέροντας τη δυναμική και απελευθερωτική πρόταση του Ευαγγελίου. Ωστόσο οι διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στον κόσμο και την εκπαίδευση δημιουργούν νέους προβληματισμούς και αιτήματα, επιπρόσθετες αναζητήσεις και την ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση με βάση τη χριστιανική εμπειρία και ζωή. Χρέος της Ορθόδοξης θεολογίας είναι ο διάλογος με ειλικρίνεια αλλά και η προσφορά της διακονικής μαρτυρίας και αγάπης προς κάθε ετερότητα.

Ο ΚΑΙΡΟΣ επιχειρεί εκ νέου να διερευνήσει τα ζητήματα αυτά σε σχέση με το Μάθημα των Θρησκευτικών στο σχολείο, τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και σε σύνδεση με την επιστημονική έρευνα και εμπειρία στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στη διερεύνηση αυτή για το Μάθημα των Θρησκευτικών στο σύγχρονο δημοκρατικό σχολείο, ο ΚΑΙΡΟΣ προσκαλεί σε έναν γόνιμο διάλογο μάχιμους εκπαιδευτικούς, ανθρώπους της εκκλησίας, κληρικούς και λαϊκούς, διανοητές, πανεπιστημιακούς δασκάλους και εκπαιδευτικούς, με σκοπό την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση και τη διεξαγωγή ενός γόνιμου διαλόγου.

 Η 6η Πανελλήνια Θεολογική Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, 10-12 Νοεμβρίου 2023, στον φιλόξενο και λειτουργικό χώρο της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.

 Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, όπως κάθε φορά στις Πανελλήνιες συναντήσεις μας έχουμε καθιερώσει, μία κεντρική εισήγηση, θεματικές εισηγήσεις σε στρογγυλές τράπεζες πάνω σε συγκεκριμένες υποενότητες, συζητήσεις και παρεμβάσεις, καθώς και ομάδες - εργαστήρια διδακτικής των θρησκευτικών, που θα επικεντρώνονται σε πτυχές των θεματικών υποενοτήτων. Ειδικά για τα τακτικά μέλη του ΚΑΙΡΟΥ θα πραγματοποιηθεί και η Γενική Συνέλευση μέσα στο τριήμερο αυτό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, τις εγγραφές, τη δήλωση συμμετοχής στα εργαστήρια, θα ενημερωθείτε έγκαιρα με επόμενη ανακοίνωσή μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σάββατο 17 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση τύπου για την εκδημία του Βασιλείου Φανάρα

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα Μέλη του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ - για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» πληροφορηθήκαμε με οδύνη την αιφνίδια εκδημία του Βασίλη Φανάρα, Επίκουρου Καθηγητή Βιοηθικής του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τρίτη 30 Μαΐου 2023

Νέο θερινό σχολείο, για θεολόγους εκπαιδευτικούς, από την Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών

 


Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών διοργανώνει θερινό επιμορφωτικό σεμινάριο για θεολόγους εκπαιδευτικούς που θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 30 Ιουλίου 2023 στονΆγιο Λαυρέντιο Πηλίου.

Θέμα του επιμορφωτικού σεμιναρίου είναι: