Πέμπτη 12 Μαρτίου 2020

Εγκύκλιος: Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον Κορωνοϊό

Ερμηνευτική εγκύκλιο επί της Πράξης νομοθετικού Περιεχομένου  για την πρόληψη και την προστασία από τον Κορωνοϊό, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών σε ΤΠΕ: Προκήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β’ επιπέδου ΤΠΕ)» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, προβλέπεται σε πανελλαδικό επίπεδο, η διενέργεια εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικών σε Τ.Π.Ε. και συγκεκριμένα, σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε., Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. και Α’ επιπέδου Τ.Π.Ε.

Προσωρινή απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών


Με Κοινή Υπουργική Απόφαση, αποφασίστηκε η απαγόρευση της εκπαιδευτικής λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών, δημοσίων και ιδιωτικών, όλης της χώρας για τις επόμενες 14 ημέρες. Το μέτρο αφορά σε σχολεία, πανεπιστήμια και λοιπές εκπαιδευτικές δομές που εποπτεύονται απο το Υπ. Παιδειας, όπως ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ και φροντιστήρια.
Οι δομές αναστέλλουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία (αλλά όχι και την εξ'αποστάσεως), καθώς και συναθροίσεις, όπως σε εστιατόρια, βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια κλπ. Οι διοικητικές υπηρεσίες και οι εστίες στέγασης θα λειτουργούν κανονικά ενώ η έρευνα στα Πανεπιστήμια θα διενεργείται απρόσκοπτα.
Το έκτακτο αυτό μέτρο λαμβάνεται για προληπτικούς λόγους, με στόχο τη μείωση της διασποράς του ιού στους πολίτες.


Παρασκευή 6 Μαρτίου 2020

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΚΑΙΡΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός» για την αναθεώρηση των ΠΣ των Θρησκευτικών
Πριν από μερικές ημέρες είδε το φως της δημοσιότητας η εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία συγκροτήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για τη συμμόρφωση των Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ), που ισχύουν από το 2017, με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Η εισήγηση αφορούσε πρωτίστως στην αναθεώρηση των ΠΣ, ενώ εκκρεμούν και άλλα ζητήματα που έχουν τεθεί από το ΣτΕ, από το Ευρωπαϊκό Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Το Υπουργείο Παιδείας αποδέχθηκε την πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί τη βάσει της εισηγήσεως της Επιτροπής και, ήδη, δημοσίευσε σε ΦΕΚ τα νέα ΠΣ των Θρησκευτικών Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου.

Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Σε ΦΕΚ τα νέα Προγράμματα Σπουδών για τα Θρησκευτικά Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τα νέα Προγράμματα Σπουδών  Δημοτικού, Γυμνασίου, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, τα οποία θα ισχύσουν από το επόμενο  σχολικό έτος 2020-2021.

ΑΣΕΠ: 116.251 αιτήσεις εκπαιδευτικών για την προκήρυξη 2ΓΕ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (
),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 116.251 αιτήσεις.
Στον κλάδο των θεολόγων υπέβαλαν αίτηση 4221.