Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για τις αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γυμνασίων και ΓΕΛ σχ. έτους 2020-21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
[kairospatras@gmail.com]

Ψήφισμα διαμαρτυρίας
για τις αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων Γυμνασίων και ΓΕΛ σχ. έτους 2020-21

Τα μέλη του «Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου-ΚΑΙΡΟΣ- για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» / Παράρτημα Πάτρας, με αφορμή τις παντελώς αυθαίρετες αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Γυμνασίων και ΓΕΛ σχολικού έτους 2020-21, στηρίζουν τους αγώνες και τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων των Κοινωνικών Επιστημών, Καλλιτεχνικών ειδικοτήτων, Οικονομίας, Οικιακής Οικονομίας και Πολιτικών Μηχανικών - Αρχιτεκτόνων γιατί:

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός» για τις πρόσφατες εκπαιδευτικές αλλαγές και τα νέα ωρολόγια προγράμματα


Αθήνα, 22 Ιουνίου 2020

Αριθμ. Πρωτ. 46


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός» για τις πρόσφατες εκπαιδευτικές αλλαγές και τα νέα ωρολόγια προγράμματα.

Με αφορμή τη δημοσίευση του Ν.  4692/2020, με τίτλο «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», καθώς και την πρόσφατη ανακοίνωση των ωρολογίων προγραμμάτων για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, o Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός» επαναλαμβάνει δημόσια τις βασικές θέσεις του για το σύγχρονο σχολείο και για τη θέση του μαθήματος των Θρησκευτικών σε αυτό.
Ως εκπαιδευτικοί της σχολικής τάξης έχουμε γνωρίσει στα τελευταία χρόνια πολλές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Οι περισσότερες από αυτές εκκινούσαν απλώς από μια διάθεση διαφοροποίησης από την όποια προγενέστερη εκπαιδευτική πολιτική, χωρίς να κομίζουν ένα ουσιαστικό όραμα για την παιδεία και την αναβάθμισή της. Οι πρόσφατες αλλαγές, για μία ακόμη φορά, περιορίζονται σε οργανωτικά και διαχειριστικά ζητήματα της εκπαίδευσης, χωρίς έναν σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό, ο οποίος θα μπορούσε να εγγυηθεί την προσδοκώμενη «αναβάθμιση». Οι παλινωδίες γύρω από τους προσανατολισμούς και το περιεχόμενο της «γενικής» παιδείας, η προσκόλληση σε παρωχημένες διαδικασίες μηχανιστικής μάθησης, καθώς και ο εγκλωβισμός του Λυκείου στον ρόλο ενός «προθαλάμου» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση εξακολουθούν να είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και της νέας μεταρρύθμισης.