Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2021

Εκδήλωση για την εορταστική σύναξη των Τριών Ιεραρχών


 Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2021

          Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος "Καιρός - για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης" πραγματοποιεί ανοικτή Διαδικτυακή Εκδήλωση με την ευκαιρία της εορτής των Τριών Ιεραρχών. 

Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021

Ένταξη στο Ανοικτό Μητρώο Επιμορφωτών


 

Σας ενημερώνουμε για την ανάρτηση πρόσκλησης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Ανοικτό Μητρώο Επιμορφωτών για την υποστήριξη της Πράξης «Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524 στο πλαίσιο του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020», η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και εθνικούς πόρους.

Σάββατο 16 Ιανουαρίου 2021

Καιρός του Ποιήσαι: e-Διαλέξεις της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου

 


Η Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, έχει την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάζει μια σειρά διαδικτυακών διαλέξεων από επιφανείς θεολόγους και ερευνητές πάνω σε επίκαιρα θέματα. Οι διαλέξεις απευθύνονται στο ευρύ κοινό και όχι αποκλειστικά σε ειδικούς, ενώ θα προσφέρεται επαρκής χρόνος για ερωτήσεις προς τον ομιλητή.