Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Επιστολή του "Καιρού" στην Υπουργό Παιδείας για την πρόσληψη αναπληρωτών και ζητήματα επιμόρφωσης

 

Αθήνα, 12 Αυγούστου 2020

 

ΠΡΟΣ:

Κυρία Νίκη Κεραμέως

Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αθήνα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Όπως ο πίνακας αποδεκτών

 Θέμα:  Υποβολή αιτημάτων για έγκαιρη πρόσληψη αναπληρωτών θεολόγων εκπαιδευτικών και για την οργάνωση επιμόρφωσης στα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά

 Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

Με αφορμή το νέο σχολικό έτος και εν όψει της πρώτης φάσης πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, επανερχόμαστε στο χρονίζον πρόβλημα των κενών θέσεων θεολόγων εκπαιδευτικών, υποβάλλοντας αίτημα για την έγκαιρη κάλυψή τους.

Νέα εγκύκλιος για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

 

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε και έστειλε στις σχολικές μονάδες νέα εγκύκλιο για τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών. Η νέα εγκύκλιος εκδόθηκε μετά από Εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής,στο πλαίσιο της αναθεώρησης του μέχρι σήμερα καθεστώτος, το οποίο ίσχυσε από το 2015, μετά τις τελευταίες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για το θέμα αυτό. 

Ακολουθεί το κείμενο της εγκυκλίου: 

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2020

Τελικοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση κενών θέσεων στα Πρότυπα (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (Πει.Σ.) και υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων

Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και  Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) σύμφωνα με  τον Νόμο 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ Α’ 111/12.6.2020) και την υπ’ αριθ. 75/ΕΕΠΠΣ/01.07.2020 (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ) «Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) κατά το σχολικό έτος 2020-2021», προβαίνει σε ανακοίνωση: α) των τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για πλήρωση των κενών θέσεων στα (Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ.) και β) των θέσεων εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Α/-θμιας και Β/-θμιας Εκπαίδευσης που απέμειναν κενές.

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ «ΚΑΙΡΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ι.Ε.Π. ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός» για την Εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής του Ι.Ε.Π. για τα Θρησκευτικά

Ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «Καιρός» έχει καταθέσει πολλές φορές τις απόψεις του, καθώς και συγκεκριμένες προτάσεις, για την αναβάθμιση του μαθήματος των Θρησκευτικών, έχοντας ως πρωταρχικό γνώμονα το παιδαγωγικό συμφέρον των μαθητών και των μαθητριών, ώστε να αναπτυχθούν και να ζήσουν αρμονικά στο εξαιρετικά σύνθετο και πολύπλοκο περιβάλλον της εποχής μας. Αναγνωρίζοντας τη συνθετότητα και κρισιμότητα της σύγχρονης θρησκευτικής εκπαίδευσης, έχει επισημάνει τους κινδύνους που προέρχονται από την απολυτοποίηση της αναζήτησης «καθαρών» νομικών λύσεων και από την αυτονόμηση αποσπασματικών ή πρόσκαιρων νομικών ερμηνειών. Οι απρόσμενες εξελίξεις μπροστά στις οποίες βρίσκεται σήμερα το μάθημα των Θρησκευτικών, με εμφανή τον κίνδυνο συρρίκνωσης της υποχρεωτικότητας και σταδιακής υποβάθμισής του, δικαιώνουν -δυστυχώς- τις θέσεις μας.

Εκδόθηκαν οι προσωρινοί πίνακες των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας της Γενικής Εκπαίδευσης

Διορισμοί Εκπαιδευτικών και Προσλήψεις αναπληρωτών στη Γενική: Προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων (2ΓΕ/2019) του ΑΣΕΠ. 
Δείτε παρακάτω τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης για τους διορισμούς εκπαιδευτικών - προσλήψεις αναπληρωτών στη Γενική Εκπαίδευση 2020 

Διορισμοί εκπαιδευτικών 2020: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα των διορισθέντων στην Ειδική Αγωγή

Ανακοινώθηκαν οι διορισμοί 1817 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και 1628 εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ διαφόρων κλάδων. Μετά τη δημοσίευση της απόφασης διορισμών στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, θα ακολουθήσει ανακοίνωση προς ενημέρωση των διορισθέντων για τις ημερομηνίες κατά τις οποίες οφείλουν να παρουσιαστούν για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας.

Τρίτη 4 Αυγούστου 2020

Τα βιβλία των Θρησκευτικών στο Λύκειο (2020-21)


Αναρτήθηκαν τα βιβλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Λύκειο. 
Για να τα δείτε, πατήστε επάνω σε κάθε τίτλο. 

Τα βιβλία των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο (2020-21)


Αναρτήθηκαν τα βιβλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο. 
Για να τα δείτε, πατήστε επάνω σε κάθε τίτλο. 

Τα βιβλία των Θρησκευτικών στο Δημοτικό (2020-21)Αναρτήθηκαν τα βιβλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό. 
Για να τα δείτε, πατήστε επάνω σε κάθε τίτλο. 

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020

ΙΕΠ: 15 αποφάσεις των Επιτροπών Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών για Κοινωνικές, Ανθρωπιστικές και Φυσικές επιστήμες

Το ΔΣ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής δημοσιοποίησε σήμερα 15 εγκρίσεις πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης προσόντων υποψηφίων εκπονητών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ:9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκληση.

Δείτε τά σχετικά Αρχεία