Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023

Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις 1.464 προσωρινών αναπληρωτών ΠΕ και ΔΕ

 


Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2022-2023 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών ΠΕ και ΔΕ

Προσλήψεις 1.464 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2022-2023

Σάββατο 18 Φεβρουαρίου 2023

Προοπτικές για ένα σύγχρονο μάθημα των Θρησκευτικών από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών

 


Προοπτικές για ένα σύγχρονο μάθημα των Θρησκευτικών

από τη σκοπιά των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών*

Του Γιώργου Στριλιγκά,

Συμβούλου Εκπαίδευσης Θεολόγων

Το ζήτημα του μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) είναι εξαιρετικά σύνθετο, με νομικές, πολιτικές, εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές και θεολογικές διαστάσεις. Η νομική διάσταση αφορά στο ισχύον νομικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει τα όρια και τους κανόνες συγκρότησης, οργάνωσης και λειτουργίας του μαθήματος, τη διασφάλιση της θρησκευτικής ελευθερίας και την προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Ενδεικτικά ζητήματα με πολιτικές προεκτάσεις είναι η συνευθύνη του ΜτΘ για την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης και για την ανάπτυξη πολιτικής παιδείας, καθώς και η σημασία του ως παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Η παιδαγωγική διάσταση περιλαμβάνει τις θεωρητικές προϋποθέσεις και τις μεθοδολογικές πρακτικές της θρησκευτικής διδασκαλίας και μάθησης. Η θρησκευτική, η θεολογική και η εκκλησιαστική διάσταση παραπέμπουν κατεξοχήν στο μαθησιακό περιεχόμενο, στα διδακτικά θέματα και στα μορφωτικά υλικά του ΜτΘ.

Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

Ανακοίνωση του «ΚΑΙΡΟΥ» για τις «ορθόδοξες», «δημοκρατικές» και «συνταγματικές» ύβρεις της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων

 


Για άλλη μία φορά η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων (ΠΕΘ) υπερέβη τα εσκαμμένα, δημοσιεύοντας ένα ακόμη «δελτίο τύπου»[1] με σκαιότατες ύβρεις, ανυπόστατες αιτιάσεις και συκοφαντικές κατηγορίες εναντίον του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ» και των μελών του. Το συγκεκριμένο κείμενο δημοσιεύθηκε και διακινήθηκε (για ποιο σκοπό άραγε;) την παραμονή της υλοποίησης από τον «ΚΑΙΡΟ» επιστημονικής διημερίδας για το μάθημα των Θρησκευτικών (ΜτΘ), η οποία φαίνεται ότι θορύβησε το «αδελφό» σωματείο. Πάγια αρχή του Συνδέσμου μας είναι να μην απαντούμε σε αναφορές αυτού του ήθους και αυτού του επιπέδου, οι οποίες ακυρώνουν a priori κάθε ελπίδα διαλόγου και συνεννόησης. Ούτε τώρα σκοπεύουμε να ανοίξουμε τέτοιο διάλογο. Αφήνουμε την ΠΕΘ, τους συνεργάτες της και τις κορώνες τους περί ορθοδόξου φρονήματος και δημοκρατικότητας στην κρίση των θεολόγων εκπαιδευτικών και κάθε νουνεχούς αναγνώστη, επιφυλασσόμενοι παράλληλα, σε συλλογικό και προσωπικό επίπεδο, για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός μας.

Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023

5η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ- 3η ημέρα (βίντεο)

 


Στις 2-4 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 5 η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ - για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» με σκοπό την ανάπτυξη του θεολογικού και διεπιστημονικού διαλόγου και της παιδαγωγικής προσέγγισης της θεολογικής γνώσης. Η Συνάντηση έγινε στην Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών και είχε θέμα: «Η ευθύνη της ορθόδοξης θεολογίας για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στον κόσμο».

5η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ- 2η ημέρα (βίντεο)

 


Στις 2-4 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 5 η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ - για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» με σκοπό την ανάπτυξη του θεολογικού και διεπιστημονικού διαλόγου και της παιδαγωγικής προσέγγισης της θεολογικής γνώσης. Η Συνάντηση έγινε στην Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών και είχε θέμα: «Η ευθύνη της ορθόδοξης θεολογίας για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στον κόσμο».

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 


Το μάθημα των Θρησκευτικών μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και η ελληνική κοινωνία

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος (Δ.Ι.Σ.) της Εκκλησίας της Ελλάδος συμμετέχουσα στο διάλογο για το μάθημα των Θρησκευτικών, κατά την συνεδρία της 5ης Νοεμβρίου του έτους 2012, απεφά­σισε ότι : «Το μάθημα των Θρησκευτικών πρέπει να διατηρεί τον γνωστι­κόν και παιδαγωγικόν του χαρακτήρα. Θα εκφράζεται μέσα από μίαν ενιαίαν δομήν, με τρόπον επαγωγικόν, συμφώνως και με τα σύγχρονα παιδαγωγικά χαρακτηριστικά της ηλικίας και των μορφωτικών αναγκών. Δεν είναι δυνατόν να αποτελεί απλήν συσσώρευσιν γνώσεων, ούτε να επιδιώκει προβολή μεταφυσικών και ιδεολογικών προεκτάσεων, ερμηνευ­τι­κών προσεγγίσεων ή ακροβατισμών αλλά δια της διδασκαλίας θα επι­διώ­κε­ται η προβολή και αι συνέπειαι διαμορφώσεως ενός προτύπου ζωής, δηλαδή του πολιτισμού και της κοινωνίας.

Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023

Χρυσόστομος Α. Σταμούλης, Προοπτικές για ένα σύγχρονο μάθημα των θρησκευτικών*

 


Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι,

«Αρχή σοφίας η των ονομάτων επίσκεψις»[1]. Η επίσκεψη, δηλαδή, των λέξεων προκειμένου να λειτουργηθεί το μυστήριο της συνεννόησης και να αναδειχθεί ο επιδιωκόμενος τρόπος. Να δοκιμασθεί με άλλα λόγια το ρεαλιστικό του εγχειρήματος, να επιχειρηθεί  η κίνηση και να αναζητηθούν οι οσφραντικές υποψίες μιας επιζητούμενης αλλαγής.

Θρησκευτικά: Το νέο πρόγραμμα σπουδών στο Δημοτικό Σχολείο

 
Βασική αποστολή του μαθήματος των Θρησκευτικών αποτελεί η «ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης», η οποία είναι συνταγματική υποχρέωση του κράτους

Δημοσιεύθηκε σήμερα σε ΦΕΚ το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Θρησκευτικών στο Δημοτικό Σχολείο.

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2023

 

Τα Θρησκευτικά μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ

Σταύρος Γιαγκάζογλου*

Εδώ και είκοσι περίπου χρόνια το μάθημα των Θρησκευτικών στο δημόσιο σχολείο βρίσκεται μεταξύ δύο αντίθετων τάσεων. Να εξέλθει από τον παραδοσιακό και στενά ομολογιακό του πλαίσιο σε έναν γόνιμο διάλογο με τη θρησκευτική ετερότητα και πολυφωνία ή να παραμείνει σε μια κλειστή μονοφωνία ως η επίσημη διδασκαλία του ορθόδοξου δόγματος στο σχολείο. Οι κατά καιρούς γνωμοδοτήσεις των Ανεξάρτητων Αρχών μέχρι και την πλέον πρόσφατη (2/2022 της ΑΠΔΠΧ), σταθερά έτειναν υπέρ των γενικευμένων απαλλαγών για λόγους συνείδησης και ελευθερίας, αλλά και οι νέες εκπαιδευτικές συνθήκες και οι ραγδαίες κοινωνικές αλλαγές οδήγησαν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το ΙΕΠ στα νέα προγράμματα σπουδών (2010-2015). Τα προγράμματα αυτά στη σύντομη εφαρμογή τους (2017-2019) πραγματοποίησαν ένα πρωτόγνωρο διαλογικό άνοιγμα του μαθήματος προς τη θρησκευτική ετερότητα του σύγχρονου κόσμου. Η συμπερίληψη θρησκειολογικών αναφορών και ο νέος παιδαγωγικά τρόπος διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών συνάντησε την έντονη αντίθεση διαφόρων συντηρητικών κύκλων, οι οποίοι προσέφυγαν στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωσή τους.

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου

 


Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών των Α’, Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου.

Βίντεο της δεύτερης ημέρας επιστημονικής διημερίδας «Ταυτότητα και ετερότητα στο δημόσιο σχολείο. Το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα»

 
Το δεύτερο βίντεο από τη δημόσια εκδήλωση του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «Καιρός», στο πλαίσιο της εορτής των Τριών Ιεραρχών, με θέμα «Ταυτότητα και ετερότητα στο δημόσιο σχολείο-Το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα».

Βίντεο πρώτης ημέρας επιστημονικής διημερίδας «Ταυτότητα και ετερότητα στο δημόσιο σχολείο. Το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα»

 


Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη για το τρέχον έτος δημόσια εκδήλωση του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «Καιρός», στο πλαίσιο της εορτής των Τριών Ιεραρχών, με θέμα «Ταυτότητα και ετερότητα στο δημόσιο σχολείο-Το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα». Και στις δύο ημέρες της, η επιστημονική Διημερίδα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, καθότι οι εισηγήσεις και οι παρεμβάσεις των ομιλητών παρουσίασαν εξαιρετική ποιότητα νηφάλιου και κριτικού διαλόγου. Η εκδήλωση έγινε στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2023, και περιλάμβανε σύμφωνα με το πρόγραμμα αρχικά μία κεντρική εισήγηση και κατόπιν τρείς θεματικές τράπεζες λόγου.

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023

Δελτίο Τύπου - Επιστημονική Διημερίδα του «Καιρού» για το μάθημα των Θρησκευτικών

 


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της Επιστημονικής Διημερίδας του «Καιρού» για το μάθημα των Θρησκευτικών

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η πρώτη για το τρέχον έτος δημόσια εκδήλωση του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «Καιρός», στο πλαίσιο της εορτής των Τριών Ιεραρχών, με θέμα «Ταυτότητα και ετερότητα στο δημόσιο σχολείο-Το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα». Και στις δύο ημέρες της, η επιστημονική Διημερίδα κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων, καθότι οι εισηγήσεις και οι παρεμβάσεις των ομιλητών παρουσίασαν εξαιρετική ποιότητα νηφάλιου και κριτικού διαλόγου. Η εκδήλωση έγινε στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2023, και περιλάμβανε σύμφωνα με το πρόγραμμα αρχικά μία κεντρική εισήγηση και κατόπιν τρείς θεματικές τράπεζες λόγου.

Μηνύματα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ. Ιερωνύμου για την επιστημονική διημερίδα του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ 

Μηνύματα για την ευόδωση των εργασιών της Επιστημονικής Διημερίδας του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από 27 έως 28 Ιανουαρίου 2023, με θέμα «Ταυτότητα και ετερότητα στο δημόσιο σχολείο. Το μάθημα των Θρησκευτικών σήμερα», έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος. Το Γράμμα του Οικουμενικού Πατριάρχου ανέγνωσε ο Γ. Γραμματέας του «ΚΑΙΡΟΥ» κ. Γεώργιος Στριλιγκάς και το γράμμα του Αρχιεπισκόπου Αθηνών ο ορισθείς εκπρόσωπός του, Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος.