Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022

Νέο τεύχος του Περιοδικού ΕΛΘΕ 2022

 Κυκλοφόρησε το 2 τεύχος του 5 τόμου  του Περιοδικού ΕΛΘΕ  με ενδιαφέροντα άρθρα που αφορούν σύγχρονα θέματα της θρησκευτικής εκπαίδευσης και αγωγής σε Ελλάδα και Ευρώπη.  Είναι διαθέσιμο ελεύθερα σε ηλεκτρονική μορφή ΕΛΘΕ/GjRE.  Δείτε  τα περιεχόμενα εν συντομία :

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης : Εισαγωγικό σημείωμα. Το άλλο μάθημα των θρησκευτικών. Διερεύνηση του πλαισίου ύπαρξης και λειτουργίας ενναλακτικού μαθήματος θρησκευτικών για όσους δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το ορθόδοξο μάθημα Θρησκευτικών σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο

Leslie J. Francis, Ursula McKenna. (στα Αγγλικά)  Αυτοπροσδιορισμός ως Αγγλικανός εντός των δύο πολιτικών δικαιοδοσιών στο νησί της Ιρλανδίας. 

 Μελέτη που εξετάζει τι σημαίνει για τους  νέους  - μαθητές  που αυτοπροσδιορίζονται ως Αγγλικανοί μέσα στα δύο δικαιοδοσίες της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας όσον αφορά τη θρησκευτική ταυτότητα.

Norman Richardson. (στα Αγγλικά)  Η θρησκευτική εκπαίδευση ως εκπαίδευση για την ειρήνη: μια προοπτική από τη Βόρεια Ιρλανδία.

Η μελέτη  αυτή παρουσιάζει το υπόβαθρο αυτής των δεκαετιών πολιτικής σύγκρουσης(1960-1998) μέχρι σήμερα  και σκιαγραφεί τα εμπόδια και  τις προκλήσεις για μια Θρησκευτική Εκπαίδευση που επικεντρώνεται στην οικοδόμηση της ειρήνης μέσω της βελτίωσης των  σχέσεων σε τοπικό πλαίσιο καθώς και σε  ευρύτερο πλαίσιο φυλετικών και διαθρησκευτικών σχέσεων.

Όλγα Ζευκιλή.  Ο χαρακτήρας και ο σκοπός του Μαθήματος των Θρησκευτικών: Έρευνα για τις αντιλήψεις των Θεολόγων-Εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με κριτήριο τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους.

Έρευνα με στόχο να  διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εν ενεργεία Θεολόγων-Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα, σε σχέση με τους σκοπούς του Μαθήματος των Θρησκευτικών (ΜτΘ) και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζονται από τις προσωπικές θρησκευτικές τους πεποιθήσεις. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2020.

 

Ελένη Κάργατζη.   Οι αντιλήψεις και οι στάσεις των θεολόγων για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω της τεχνικής της «Πιο Σημαντικής Αλλαγής»

Έρευνα που σχετίζεται με την αποτελεσματικότητα μιας τεχνικής  αξιολόγησης, της «Πιο Σημαντικής Αλλαγής» (Most Significant Change), και το  πώς αυτή λειτουργεί στην αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων και του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Η έρευνα αφορά στην εφαρμογή της τεχνικής αυτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στον  κόσμο του», (2015-2018) σε μαθητές Γυμνασίου (312) και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών θεολόγων (9) για την αξιολόγηση της τεχνικής ως εναλλακτικού μέσου αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του Μαθήματος των  Θρησκευτικών.

Παναγιώτης Υφαντής, Νικόλαος Μαγγιώρος, Γιώργος Φούζας. Στάσεις και αντιλήψεις Ελλήνων διδασκόντων του μαθήματος των Θρησκευτικών για τα επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά και τις επιμορφωτικές τους ανάγκες: Βασική ανάλυση αποτελεσμάτων του προγράμματος IRENE

Έρευνα που επιχειρεί να προσεγγίσει κριτικά τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού προσωπικού, το οποίο ασχολείται με τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών στη χώρα μας, μέσω της καταγραφής των στάσεων και αντιλήψεών τους για τις επιστημονικές, επαγγελματικές και επιμορφωτικές τους ανάγκες. Τα δεδομένα πάνω στα οποία στηρίζεται η προσπάθεια αυτή προέκυψαν από τις απαντήσεις δεκαπέντε (15) εκπαιδευτικών προερχομένων και από τις τρεις (3) βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, σε μια σειρά ερωτημάτων σχετικών με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται και καλλιεργείται η Θρησκευτική Εκπαίδευση και ο θρησκευτικός γραμματισμός στη χώρα μας.

Γεώργιος Γκρίλης. 5η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων του Πανελλήνιου Θεολογικού Συνδέσμου «ΚΑΙΡΟΣ- για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» [Αθήνα 2-4 Σεπτεμβρίου 2022]

Στις 2-4 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε η 5η Πανελλήνια Συνάντηση Θεολόγων που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Θεολογικός Σύνδεσμος «ΚΑΙΡΟΣ - για την αναβάθμιση της θρησκευτικής εκπαίδευσης» με σκοπό την ανάπτυξη του θεολογικού και διεπιστημονικού διαλόγου και της παιδαγωγικής προσέγγισης της θεολογικής γνώσης. Η Συνάντηση έγινε στην Ελληνογαλλική Σχολή Ουρσουλινών και είχε θέμα: «Η ευθύνη της ορθόδοξης θεολογίας για την ειρήνη και τη δικαιοσύνη στον κόσμο».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου